Ülkemizdeki son veriler incelendiğinde, toplumda yaşayan engelli vatandaşlarımızın sayısının 8.5 milyona ulaştığı görülmüştür. Dünya üzerinde engellilik kavramı her ne kadar yalnızca sadece bu özrü yaşayan insanlar tarafından hissedilebiliyor olsa da, kimi zaman bu zorlukların olumsuz etkileri engelli(özürlü) insanların aile fertlerinede yansımaktadır. Hatta zihinsel ve ruhsal özürlü olmak gibi durumlar çoğu zaman engellinin yada hastanın kendisi tarafından bile idrak edilememektedir.
Engelli bakıcıları, bu gibi durumlarda bakıma,ilgiye muhtaç özürlünün bakımı ile ilgili fiziksel, psiko-sosyal alanlarda yaşanan problemlerini araştıran, bu problemlerin başlangıç ve gelişimlerinin tespitini ve özürlünün hangi alanlardaki bakıma ihtiyacı olduğunu belirleyerek, o ihtiyaçlar konusunda hizmet veren kişilerdir.

Bakım hizmetleri iki başlık halinde değerlendirilir. Bunlardan ilki “kişisel bakım hizmetleri”, ikincisi ise “psiko-sosyal destek hizmetleri”‘ dir. Kişisel bakım hizmetleri her ne kadar iyi bilindiği düşünülse de alanında uzman ve özverili kişiler tarafından yapılmadığı sürece istenilen başarılı sonuca ulaşılamaz. Özürlü kişilere yapılan kişisel bakımlar her zaman devamlılık ve büyük bir dikkat ister. Bu sebeple bakım hizmetini sürdürecek kişiler sağlam kişiliğe sahip olmalı ve karakter özellikleri arasında yardımseverlilik yer almalıdır.

Kişisel Bakım Hizmetleri Nelerdir ?

A) Erkekler için sakal tıraşının yapılması.
B) Banyo yapılması.
C) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi.
D) Tırnakların ve saçların kesilmesi,düzeltilmesi,bakımı.
E) Dişlerin,dişetlerinin ve protezlerin fırçalanması,temizlenmesi.
F) Kulak ve Burun temizliği.
G) Tuvalet gereksimininin giderilmesi ve gerektiğinde vücut temizliğinin yapılması.
H) El, yüz ve ayak temizliğinin yapılması.
I) Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması.
İ) Elbiselerin giydirilmesi, çıkartılması ve yıkanması.
J) Odaların, kişisel dolap ve yatakların temizlenmesi ve ayrıca düzenlenmesidir.

Psiko-sosyal Destek hizmetleri nelerdir ?

1) Özürlünün kendi durumunu kabullenmeme,inkar etme, hayattan kopukluk, intihara meyletme, sevgiden yoksun kalma,istenmeme, sevilmeme gibi durumları yaşamaması için verilen hizmetler.
2) Özürlünün toplumda yer alan bir birey olarak kültürel , sosyal yada sportif aktivitelere katılmasını sağlamak amacıyla kendisine destek olunması ve refakat edinilmesi.
3) Özürlü ve ailesinin sosyal haklardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirilmeleri ve bu haklardan faydalanmalarının sağlanmasını sağlayacak hizmetler.
4) Özürlünün yeni yaşam alanını özümsemesine, uyum sağlamasına ve kabullenmesini sağlayacak hizmetler ve ayrıca aileninde bu durumu kabullenmesini ve bilgilendirilmelerini sağlayacak olan hizmetlerdir.

Unutmamalıyız ki ; önemli olan engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesininin en üst seviyede olmasıdır. Bunu sağlamakta duyarlı ve bilinçli insanların görevidir. Engelli vatandaşlarımızında , sağlıklı kişiler gibi hak ve özgürlüklere sahip olduğu unutulmamalı ve eğer aile fertleriniz arasında birtakım engele sahip bireyler bulunuyorsa onlara en iyi yaşam biçimini sunmak bizler için en önemli vazifelerden biri olmalıdır.

 

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İletişim

   Email: info@peopledanismanlik.net

   +90 256 612 16 20

   +90 530 572 65 29

   İnönü Bulvarı Cad.

İhsan Sürücü İş Merkezi 38/28

   Kuşadası / AYDIN